Over GreyVergunningTroevenParticulierenBedrijvenTarievenLinksContact

Over Grey - Detective Gent

Art.1§1-3° wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective:

Het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten.

Ontdek vrijblijvend wat Grey voor u kan betekenen.

 

U kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvend gesprek. Dit intakegesprek voeren we bij voorkeur op een door ons voorgestelde neutrale plaats of een door u gekozen locatie. Dit om het onderzoek niet in het gedrang te brengen. Indien gewenst kan dit gesprek uiteraard in ons kantoor te Gent.

 

Bij dit eerste gesprek wordt bekeken of wij u al dan niet kunnen helpen. Beslist u om met ons samen te werken, dan wordt - conform de wet - een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarin een opdrachtomschrijving, bezoldiging en de geraamde kosten vermeld staan.


Hoe verloopt  een samenwerking met Grey?

Om de kans op slagen te vergroten is het van cruciaal belang dat u start met ons zoveel mogelijk informatie te verschaffen aangaande de betrokken persoon of partij.  Tijdens de uitvoering van het onderzoek houden wij u op afgesproken tijdstip en wijze op de hoogte van het verloop van uw zaak.

 

Op het einde van het onderzoek wordt, samen met de gevonden bewijslast, een gedetailleerd en juridisch bruikbaar eindverslag  opgemaakt.

 

Nadien  beslist u als opdrachtgever zelf wat u met het resultaat van ons onderzoek doet: voor uzelf houden, de betrokkene ermee confronteren of gebruiken in een gerechtelijke procedure.

Hoe kan ons onderzoek of rapport voor u hét verschil maken?

 

Sinds de professionalisering – lees verplichte opleiding en vergunning – van het beroep van privé-detective is er over het algemeen een vruchtbare samenwerking met advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. 

 

Als privédetective kunnen wij nuttige informatie verzamelen die essentieel is voor het opmaken van een sterk dossier.  Het verslag van een detective wordt tegenwoordig door de meeste rechters goed onthaald en kan bijgevolg sterk doorwegen in de besluitvorming.


Welke middelen kunnen wij voor u inzetten?

Grey Investigations beschikt over diverse hightech middelen en observatie- en registratie-apparatuur om zijn onderzoeken uit te voeren. Het volgen van de betrokkene wordt afhankelijk van het onderzoek en de situatie, gedaan met één of meerdere wagens en/of moto.